Prace badawcze ZOL prowadzone są w Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni w którego skład wchodzą :

 • Pracownia laserów bliskiej podczerwieni
 • Pracownia laserów przestrajalnych
 • Pracownia badań ośrodków laserowych

Ważniejsza stanowiska, urządzenia i przyrządy naukowe:

 • Źródła pompujące
  • Laser włóknowy Tm:fiber ; Pwy = 120 W, Λ =1940 nm;
  • Laser włóknowy Tm:fiber ; Pwy = 20 W, Λ =1920 nm;
  • Laser włóknowy Tm:fiber ; Pwy = 20 W, Λ =1908 nm;
  • Laser włóknowy Er:fiber ; Pwy = 10 W, Λ =1532 nm;
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 1532 nm, Pwy = 90 W,
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 808 nm, Pwy = 80 W,
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 808 nm, Pwy = 20 W
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 940 nm, Pwy = 100 W,
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 1940 nm, Pwy = 18 W,
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 976 nm, Pwy = 60 W,
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 792 nm, Pwy = 80 W,
  • Dioda laserowa z kolimacją w obu osiach FBB-CW Λ = 808 nm, Pwy = 35 W
  • 2D stos diod laserowych QCW Λ = 808 nm, Pwy = 600 W,
  • 2D stos diod laserowych QCW Λ = 808 nm, Pwy = 2400 W,
  • 2D stos diod laserowych QCW Λ = 976 nm, Pwy = 2400 W,
 • Stanowiska do pomiaru wiązek laserowych
  • Stanowisko do pomiaru parametru M2: 0.2-20 μm, TYP Photon MSP HPNS/10/5;
  • Kamery pyroelektryczne, TYP Photon USB NS-PYRO/20/25; Pyrocam III, model PY-III-C-A, Spiricon PY-III-W-Si-1.05-2.5;
  • Skaningowy miernik profilu wiązki: BP109-IR (0.7 – 1.8 μm)
  • Miernik 2D rozkładów intensywności na bazie kamery CCD BC106-VIS (0.3-1.1 μm)
  • Analizator wiązek laserowych: LBA 100A (0.3 – 1.1 μm)
  • Shack-Hartmanna miernik frontu fali Wavefront Sensor WFS150-5C
 • Pomiarowe przyrządy optyczne i spektrometry
  • Skaningowe monochromatory / spektrometery ARC-150 , Oriel 77250
  • Spektrometery/polichromatory obrazowe w zakresie 1000-1700 nm, TYP RW-NIR-1024 firmy StellarNet; 1500-2200 nm, TYP RW-NIRX-1024 firmy StellarNet;
  • Interferometry : shearingowy SI254, obrazowy Fabry-Perota
  • Zestaw ZHL do laserowej interferometrii w układach Michelsona i Macha-Zehndera
  • Dwu-częstotliwościowy laserowy interferometr HP 5526A do pomiaru przemieszczeń i odchyleń kątowych
 • Inne ważniejsze optoelektroniczne urządzenia i przyrządy pomiarowe
  • generatory sygnałowe Tabor PM 8572, RIGOL DG3121A , RIGOL DG1022A
  • mierniki mocy i energii Ophir LaserStar Dual Channel, LabMaster, Newport i.in.
  • oscyloskopy cyfrowe DSO9104A, DSO7104B, DSA 70604, DPO 4032
  • zestawy modulatorów akusto-optycznych i elektro-optycznych ze sterownikami