Projekty aktualnie realizowane

  • TALOS: Tactical Advanced Laser System; European Defence Agency (No. 831726), realizowany w latach 2019-2023. zad. WP5.4. kierownik Jan Jabczyński
  • Grant Badawczy MON: No. GBMON/13-992/2018/WAT : „Analiza generacji impulsów laserowych o nanosekundowym czasie trwania i dużej energii wyjściowej w zakresie widmowym powyżej 2 mm w układach generatorów i wzmacniaczy laserowych opartych na ośrodkach czynnych domieszkowanych jonami holmu”, MON, w latach 2019-2023, kierownik: Jacek Kwiatkowski
  • Projekt DOB-1-6/1/PS/2014, „Badania demonstratora efektora laserowego 10 kW do VI PGT”, NCBiR, w latach 2014-2021, kierownik: Jan Jabczyński

Projekty zakończone

  • Badania wpływu zjawisk laserowych i optycznych z wykorzystaniem pompującego tulowego lasera światłowodowego dużej mocy na uzyskanie wydajnej generacji laserowej w hybrydowych impulsowych laserach Ho:YLF wykonanych w konfiguracji MOPA. Kierownik: dr Jacek KWIATKOWSKI. Okres realizacji: 2012-2014, Narodowe Centrum Nauki, Opus.
  • Modułowa głowica lasera impulsowego z kompensacją efektów cieplnych do zastosowań w znakowarkach laserowych. Kierownik: prof. dr hab. Jan JABCZYŃSKI. Okres realizacji: 2012-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, INNOTECH.
  • Impulsowe lasery na ośrodkach quasi-III-poziomowych pompowane poprzecznie 2D stosami diod laserowych dużej mocy. Kierownik: prof. dr hab. Jan JABCZYŃSKI. Okres realizacji: 2013-2014, Narodowe Centrum Nauki, Harmonia.
  • Nowe lasery ciała stałego z samo-adaptującymi rezonatorami wykorzystujące efekt cztero-falowego mieszania w ośrodku czynnym, dr hab. WaldemarŻendzian,Okres realizacji: 2013-2015, Narodowe Centrum Nauki, Opus.
  • Pompowany koherentnie przestrajalny laser Cr:ZnSe generujący w obszarze średniej podczerwieni. Kierownik: prof. dr hab. Jan JABCZYŃSKI. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Laser hybrydowy Er:YAG generujący w zakresie „bezpiecznym” dla wzroku. Kierownik: dr hab. Waldemar ŻENDZIAN. Okres realizacji: 2008-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Przestrajalny laser impulsowy generujący promieniowanie w obszarze 2-2.15 um wykonany w technologii hybrydowej, Kierownik: dr inż. Jacek KWIATKOWSKI. Okres realizacji: 2007-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.