Laboratoria

 • Pracownia spektroskopii

Aparatura

Zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą:

 • Lidar aerozoli Dalka – DD-CWA;
 • Optyczny miernik cząstek „Aspect” firmy Biral. model: 102636.10;
 • Fluorescencyjny spektrometr cząstek UVAPS 3314 (TSI) – MODEL 331405;
 • Fluorymetr F 900 (Edinbourgh Instruments – Badania spektroskopowe fluorescencji w zakresie UV-IR-Vis (roztwory, filtry, proszki, widma źródeł światła);
 • Fluorymetr do pomiarów czasów życia fluorescencji EasyLife (PTI) – roztworów i proszków dłgości fali wzbudzenia 280, 340 i 460 nm;
 • Kamera ICCD PI-MAX II (Princeton Instruments) – Badania fluorescencji wzbudzonej laserowo;
 • Miernik chropowatości powierzchni Surf Test SJ201 – Pomiar średniej chropowatości powierzchni z dokładnością 0.01 um;
 • Generator aerozoli suchych – Small Scale Powder Dispenser – (TSI);
 • Generatory aerozloi mokrych: Collisona, ultradźwiękowy;
 • Spektrometr FT-IR System Spectrum GX (+ przystawka odbiciowa);
 • Spektrometr Lambda 900 (+ przystawka odbiciowa);
 • Spektrofluorymetr Model 900;
 • Spektrometr FT-IR 1725 X;
 • Spektrometr Lambda 2.