Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

2013

1M. Kaliszewski, E. A. Trafny, R. Lewandowski, M. WŁodarski, A. Bombalska, K. Kopczyński, M. Antos-Bielska, M. Szpakowska, J. Młyńczak, M. Mularczyk-Oliwa, M. Kwaśny „A new approach to UVAPS data analysis towards detection of biological aerosol” J. Aerosol Sci. 2013, 58, 148-157.

2W.J. Stȩpniowski, M. Norek, M. Michalska-Domańska, A. Nowak-Stȩpniowska, A. Bombalska, M. Włodarski, Z. Bojar „Incorporation of copper chelate ions into anodic alumina walls” Mat. Lett. 2013, 106, 242-245.


2012

1W.J. Stępniowski, M. Norek, M. Michalska-Domańska, A. Bombalska, M. Kwaśny, A. Nowak-Stępniowska, Z. Bojar „Fabrication of anodic aluminium oxide with incorporated chromate ions” Appl. Surface Sci. 2012, 259, 324-330.

2M.A. Mularczyk-Oliwa, A. Bombalska, M. Kaliszewski, M. R. Włodarski, K. Kopczyński, M. Kwaśny, M. Szpakowska, E.A. Trafny „Comparison of fluorescence spectroscopy and FTIR in differentiation of plant pollens” Spectrochim Acta A 2012, 97, 246-254.


2011

1A. Bombalska, M. Mularczyk-Oliwa, M. Kwaśny, M. Włodarski, M. Kaliszewski, K. Kopczyński, E.A .Trafny, M. Szpakowska , M. Szpakowska, E.A .Trafny „Classification of the biological material with use of FTIR spectroscopy and statistical analysis” Spectrochim. Acta A 2011, 78, 1221-1226.


2010

1W. Mróz, A. Bombalska, B. Budner, S. Burdyńska, M. Jedyński, A. Prokopiuk, E. Menaszek, A. Ścisłowska-Czarnecka, A. Niedzielska, K. Niedzielski „Comparative study of hydroxyapatite and octacalcium phosphate coatings deposited on metallic implants by PLD method” Appl. Phys. A 2010, 101, 713-716.

2W. Mróz, A. Bombalska, S. Burdyńska, M. Jedyński, A. Prokopiuk, B. Budner, A. Ślósarczyk, A. Zima, E. Menaszek, A. Ścisłowska-Czarnecka, K. Niedzielski „Structural studies of magnesium doped hydroxyapatite coatings after osteoblast culture” J. Mol. Struct. 2010, 977, 145-152.


2009

1M. Kwitniewski, D. Jankowski, K. Jaskiewicz, H. Dziadziuszko, A. Juzeniene, J. Moan, Li-Wei Ma, R. Peksa, D. Kunikowska, A. Graczyk, M. Kwaśny, M. Kaliszewski, R. Głośnicka „Photodynamic therapy with 5-aminolevulinic acid and diamino acid derivatives of protoporphyrin IX reduces papillomas in mice without eliminating transformation into squamous cell carcinoma of the skin” Int. J. Cancer 2009, 125, 1721-1727.


Publikacje w innych recenzowanych czasopismach

1M. Kaliszewski, M. Włodarski, A. Bombalska, M. Kwaśny, M. Mularczyk-Oliwa, J. Młyńczak, K. Kopczyński „The application of semiconductor based UV sources for the detection and classification of biological material” Proc. SPIE 2013, 8703, 870305.

2K. Kosiel, A. Szerling, P. Karbownik, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, D. Pierścińska, K. Pierściński, M. Bugajski, M. Miczuga, K. Kopczyński, M. Kwaśny „AlGaAs/GaAs quantum cascade lasers for gas detection systems” IRMMW-THz 2011, 6105118.

3M. Kaliszewski, M. Włodarski, M. Kwaśny, J. Młyńczak, K. Kopczyński, E. Trafny, M. Szpakowska, M. Mularczyk-Oliwa, Z. Zawadzki, Z. Mierczyk, „Badanie i analiza widm fluorescencyjnych do identyfikacji potencjalnych czynników zagrożenia biologicznego” Biuletyn WAT 2010, 54, 363-374.