Projekty aktualnie realizowane

1Usprawnienie procesu odprawy granicznej osób przy wykorzystaniu biometrycznych urządzeń do samokontroli środków transportu przekraczających granicę zewnętrzną UE. Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

2Opracowanie metod technologii wspomagania ochrony perymetrycznej terenów granicznych i portów lotniczych w oparciu o zaawansowaną analizę sygnałów akustycznych i obrazów wizyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2011- 2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

3Nowoczesne technologie dla/w procesie karnymi ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne I prawne. Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2011-2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekty zakończone

1Terahercowy system wykrywania „nasobnych” materiałów niebezpiecznych. Kierownik: dr inż. Norbert PAŁKA. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2Zintegrowany , wieloczujnikowy system monitoringu i ochrony portu morskiego. Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3Zdalna identyfikacja materiałów niebezpiecznych w paśmie terahercowym. Kierownik: dr Norbert PAŁKA. Okres realizacji: 2011-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.