Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

2014

1M. Długaszek, K. Kopczyński “Correlations Between Elements in the Fur of Wild Animals” B. Environ. Contam. Tox. 2014, 93, 25-30.


2013

1M. Długaszek, K. Kopczyński „Elemental Composition of Muscle Tissue of Wild Animals from Central Region of Poland” Int. J. Environ. Res. 2013, 7(4), 973-978.

1M. Kaliszewski, E. A. Trafny, R. Lewandowski, M. WŁodarski, A. Bombalska, K. Kopczyński, M. Antos-Bielska, M. Szpakowska, J. Młyńczak, M. Mularczyk-Oliwa, M. Kwaśny „A new approach to UVAPS data analysis towards detection of biological aerosol” J. Aerosol Sci. 2013, 58, 148-157.

2B. Krajnik, M. Gajda-Rączka, D. Piątkowski, P. Nyga, B. J. Jankiewicz, E. Hofmann, S. Maćkowski „Silica nanoparticles as a tool for fluorescence enhancement” Nanoscale Res. Lett. 2013, 8, 146.

3J. Kubicki, J. Młyńczak, K. Kopczyński „Application of modified difference absorption method to stand-off detection of alcohol in simulated car cabins” J. Appl. Remote Sens. 2013, 7(1), 073529.

4J. Młyńczak, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, S. Natkański, M. Muzal, J. Wojtanowski, P. Kirwil, M. Jakubaszek, P. Knysak, W. Piotrowski, A. Zarzycka, A. Gawlikowski „Practical application of pulsed „eye-safe” microchip laser to laser rangefinders” Opto-Electron. Rev. 2013, 21, 332-337.


2012

1N. Czechowski, P. Nyga, M. K. Schmidt, T.H.P. Brotosudarmo, H. Scheer, D. Piątkowski, S. Maćkowski „Absorption Enhancement in Peridinin–Chlorophyll–Protein Light-Harvesting Complexes Coupled to Semicontinuous Silver Film” Plasmonics 2012, 7, 115–121.

2B.J. Jankiewicz, D. Jamioła, J. Choma, M. Jaroniec „Silica–metal core–shell nanostructures” Adv. Colloid Interface Sci. 2012, 170, 28–47.

3J. Choma, D. Jamioła, P. Nyga M. Jaroniec „Synthesis of rod-like silica-gold core-shell structures” Colloid. Surface. A 2012, 393, 37-41.

4K. Kopczyński, Z. Mierczyk, J.S. Młyńczak, M. Malinowska, P. Osiwiański „Pulse generation at 1.5 um wavelength in new EAT14 glasses doped with Er3+ and Yb3+ ions” Opto-Electron. Rev. 2012, 20, 14-17.

5J. Młyńczak, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, M. Malinowska, P. Osiwiański „Pulse generation at 1.5-μm wavelength in new EAT14 glasses doped with Er3+ and Yb3+ ions” Opto-Electron. Rev. 2012, 20, 87-90.

6M.A. Mularczyk-Oliwa, A. Bombalska, M. Kaliszewski, M. R. Włodarski, K. Kopczyński, M. Kwaśny, M. Szpakowska, E.A. Trafny „Comparison of fluorescence spectroscopy and FTIR in differentiation of plant pollens” Spectrochim Acta A 2012, 97, 246-254.


2011

1M. Długaszek, M. Kaszczuk, M. Mularczyk-Oliwa „Magnesium, Calcium, and Trace Elements Excretion in 24-h Urine” Biol. Trace Element. Res. 2011, 142, 01-10.

2M.D. Thoreson, J. Fang, A.V. Kildishev, V.M. Shalaev, V.P. Drachev, L.J. Prokopeva, P. Nyga, U.K. Chettiar „Fabrication and realistic modeling of three-dimensional metaldielectric composites” J. Nanophoton. 2011, 5, 51513.

3M. Skórczakowski, W. Pichola, J. Świderski, P. Nyga, L. Galecki, M. Maciejewska, A. Zając, S. Gross, A. Heinrich, T. Bragagna, J. Kasprzak „30 mJ, TEM00, high repetition rate, mechanically Qswitched Er:YAG laser operating at 2940 nm” Opto-Electron. Rev. 2011, 19(2), 206-210.

4J.S. Młyńczak, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, M. Malinowska, P. Osiwiański „Comparison of cw laser generation in Er3+, Yb3+:glass microchip lasers with different types of glasses” Opto-Electron. Rev. 2011, 19(4), 491-495.

5A. L. Bajor, J. Kisielewski, A. Kłos, K. Kopczyński, T. Łukasiewicz, J. Mierczyk, J. Młyńczak „Assessment of gadolinium calcium oxoborate (GdCOB) for laser applications” Opto-Electron. Rev. 2011, 19(4), 439-448.

6R. Kowerdziej, J. Parka, P. Nyga „Tunable liquid crystalline metamaterial structure in GHz range” Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2011, 545, 91-95.

7R. Kowerdziej, J. Parka, P. Nyga, B. Salski „Simulation of a tunable metamaterial with nematic liquid crystal layers” Liq. Cryst. 2011, 38, 377-379.

8J. Choma, A. Dziura, D. Jamioła, P. Nyga, M. Jaroniec „Preparation and properties of silica-gold core-shell particles” Colloids Surfaces A 2011, 373, 167-171.


Publikacje w innych recenzowanych czasopismach

1B. Bartosewicz, M. Gajda-Rączka, B. J. Jankiewicz, „Chemical approach to fabrication of semicontinous Au nanolayers for SERS applications” Photonics Lett. Pol. 2013, 5, 48 – 50.

2J. Grzelak, B. Krajnik, M.D. Thoreson, P. Nyga, V.M. Shalaev, S. Mackowski „A plasmonic hybrid nanostructure with controlled interaction strength” Photonics Lett. Pol. 2013, 5, 39-41.

3M. WŁodarski, A. Bombalska, M. Mularczyk-Oliwa, M. Kaliszewski, K. Kopczyński „Fluorimetric techniques in analysis and classification of fuels” Proc. SPIE 2013, 8703, 87030B.

4M. Miczuga, K. Kopczyński, J. Pietrzak, R. Owczarek „Measuring system for detection and identification of hazardous chemicals” Proc. SPIE 2013, 8703, 87030E.

5Z. Mierczyk, K. Kopczyński, M. Zygmunt, J. Wojtanowski, J. Młynczak, A. Gawlikowski, A. Młodzianko, W. Piotrowski, A. Gietka, P. Knysak, T. Drozd, M. Muzal, M. Kaszczuk, R. Ostrowski, M. Jakubaszek „Fluorescence/depolarization lidar for mid-range stand-off detection of biological agents” Proc. SPIE 2011, 8037, 80371J.