Projekty aktualnie realizowane

 • 2021 – 2024 Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej. DOB-BIO11/03/09/2021

Projekty zakończone

2005 r.

 • 2005-2007 Termograficzne i spektroradiometryczne badania promieniowania cieplnego nieba dla potrzeb modelowania i eliminacji celów pozornych. 0002/T00/2005/29
 • 2005-2007 Opracowanie i weryfikacja doświadczalna metody zdalnego pomiaru temperatury z automatyczną kompensacją wpływu emisyjności. 1503/T10/2005/29

2006 r.

 • 2006-2009 Kamery termowizyjne z matrycami detektorów do celowników i systemów kierowania ogniem. 148444/C-T00/2006
 • 2006-2007 Metoda wykrywania śmigłowców na podstawie analizy obrazu termicznego monitorowanej przestrzeni. 0001/T02/2006/30
 • 2006-2007 Metoda radiacyjnego pomiaru temperatury z korekcją wpływu promieniowania słonecznego. 0521/T02/2006/30

2007 r.

 • 2007 – 2009 Lornetka obserwacyjno-pomiarowa z dalmierzem laserowym bezpiecznym dla oka, kamerą termowizyjną , odbiornikiem GPS i kompasem elektronicznym. 148488/C-T00/2007
 • 2007-2009 Metody i stanowiska badawcze do korekcji niejednorodności detektorów mikrobolometrycznych w wojskowych kamerach termowizyjnych. 0063/B/T00/2007/33

2008 r.

 • 2008 – 2011 Sniper Positioning and Detection. A-0376-RT-GC
 • 2008 – 2010 Opracowanie algorytmu poprawy jakości obrazu dla celowników termowizyjnych i urządzeń obserwacji pola walki w podczerwieni. 0123/B/T00/2008/35

2009 r.

 • 2009 – 2010 Opracowanie technologii wykonania wielosektorowego wysokostabilnego promiennika podczerwieni dla stanowiska do badań rozdzielczości termicznej. 0765/B/Too/2009/36
 • 2009 – 2012 Kamera termowizyjna z matrycowym detektorem fotonowym do systemów obserwacyjnych nowoczesnego uzbrojenia. 0026/R/T00/2009/08
 • 2009 – 2011 Kamea termowizyjna na zakres 8-12um z matrycą detektorów 640×480 dla przyrządów obserwacyjnych i platform bojowych. 0092/R/T/2009/09

2011 r.

 • 2011 – 2012 Optoelektroniczny , wielowidmowy system wspomagający lądowanie samolotów. 0164/R/T00/2010/12

2012 r.

 • 2012 – 2015 Celownik termowizyjny kompatybilny z systemem C4ISR ISW TYTAN, zintegrowany z wyświetlaczem nahełmowym , modułem laserowego systemu identyfikacji „swój-obcy”(IFF) z możliwością zdalnego sterowania głównymi funkcjami sterownika. DOBR/0027/R/ID1/2012/03
 • 2012 – 2015 Kamery obserwacyjno-rozpoznawcze o szerokim zakresie natężenia światła LLL/CCD TV kompatybilne z systemem C4ISR ISW TYTAN. DOBR/033/R/ID1/2012/03

2013 r.

 • 2013 STC RUBIN NB/289/2013
 • 2013 – 2016 Metoda i system do wykrywania obiektów z użyciem polarymetrii obrazowej w zakresie dalekiej podczerwieni. LIDER/015/479/L-4/NCBR/2013

2014 r.

 • 2014 Wykonanie badań kamery termowizyjnej w warunkach laboratoryjnych systemu SKO-DRAWA. 26/2014
 • 2014 – 2017 AMURFOCAL – Active Multispectral Reflection Fingerprinting of Persistent Chemical Agents. A-1152-RT-GP-JIP CBRN call 1
 • 2014 – 2015 Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonawczego czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsca zdarzenia i okoliczności zdarzenia. DBRB/04/0005/13287/2013
 • 2014 – 2017 Innowacyjny hełm strażacki zintegrowany  z obserwacyjnym systemem termowizyjnym i systemem umożliwiającym monitorowanie funkcji życiowych strażaka ratownika oraz wyjściem do transmisji obrazów i danych do urządzeń zewnętrznych. DOB-BI06/01/26/2014

2015 r.

 • 2015 – 2017 System przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń powstałych w wyniku bezprawnego i celowego użycia platform mobilnych (latających, pływających). DOB-B107/16/03/2015
 • 2015 – 2018 Symulatory szkoleniowe w zakresie zwalczania pożarów wewnętrznych. DOB-BI07/22/02/2015
 • 2015 – 2018 System zdalnego kierowania oraz monitoringu pracy psów służbowych do działań granicznych i specjalnych. DOB-BIO7/23/02/2015

2017 r.

 • 2017 – 2020 System Wczesnego wykrywania zagrożeń IED Montowany Na Pojeździe Platforma ugv(VMEVI+D38). CONTRACT b 1465 GEM3 GP/VMEW13

2018 r.

 • 2018 Badania w warunkach poligonowych i laboratoryjnych wybranych parametrów urządzeń optoelektronicznych zamontowanych na pojazdach WDR R1 i WR R2. 04/2018/J
 • 2018 Wykonanie testów dotyczących : wyznaczanie zasięgów wykrycia , rozpoznania i identyfikacji przyrządu opbserwacyjno – celowniczego dowódcy (PERI),wyznaczanie zasięgów wykrycia rozpoznania i identyfikacji przyrządu obserwacyjno-celowniczego działonowego (EMES). 14/2018/1
 • 2018 – 2021 Termowizyjny czujnik inercyjny wspomagający nawigację bezzałogowych platform latających DOB-2P/02/09/2018

2019 r.

 • 2019 – 2022 FOTONICA (Fully automated OptoelecTronica lSystem for Noninvasive imaging in Clinical Applications) -Sztuczna inteligencja wspomagajaca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych wybranego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. MAZOWSZE/0167/19-00

2020 r.

 • 2020 – 2022 „FACE-COV” – systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji marketów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego. W ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wspólfinansowaniego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. POIR.01.01.01-00-0662/20-00