Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

2013

1M. Kastek, T. Piątkowski, M. Życzkowski, M. Chamberland, P. Lagueux, V. Farley „Hyperspectral imaging infrared sensor used for enviromental monitoring” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 463-467.


2012

1H. Madura, T. Sosnowski, M. Dąbrowski, M. Krupiński „Algorytm syntezy obrazu termowizyjnego z obrazem z kamery wideo” Prz. Elektrotechn. 2012, 15, 0033-2097.


2011

1K. Chmielewski „Multi-vernier time-to-digital converter implemented in a field-programmable gate array” Meas. Sci. Technol. 2011, 22, 017001.

2R. Dulski, H. Polakowski, T. Sosnowski „A method for modelling IR images of sky and clouds” Infrared Phys. Technol. 2011, 54, 53-60.

3T. Piotrowski, V.K. Malyutenko, M. Węgrzecki, A. Czerwinski, H. Polakowski, A.M. Tykhonov „Optimization of parameters for silicon planar source of modulated infrared radiation” Mat. Sci. Eng. B 2011, 176, 363-367.

4M. Kastek, T. Piątkowski, P.D. Trzaskawka „Infrared imaging Fourier transform spectrometer as the stand-off gas detection systems” Metrol. Meas. Syst. 2011, 18, 607-620.

5G. Bieszczad, M. Kastek „Measurement of thermal behavior of detector array surface with the use of microscopic thermal camera” Metrol. Meas. Syst. 2011, 18, 679-690.


Publikacje w innych recenzowanych czasopismach

1V. Farley, M. Kastek, M. Chamberland, T. Piatkowski, P. Lagueux, R. Dulski, P. Trzaskawka, „Multispectral and hyperspectral advanced characterization of soldier’s camouflage equipment” Proc. SPIE 2013, 8743, 87431P.

2M. Kastek, T. Piatkowski, R. Dulski, M. Chamberland, P. Lagueux, V. Farley „Method of gas detection applied to an infrared hyperspectral sensor” Photon. Lett. Pol. 2012, 4(4), 146-148.

3G. Bieszczad, S. Gogler, M. Krupiński, H. Madura „Metoda wyznaczania czułości mikrobolometrycznych detektorów podczerwieni z zastosowaniem wymiennych przesłon optycznych” Elektronika, 2012.

4S. Gogler, G. Bieszczad, M. Krupiński, T. Sosnowski „Model wpływu układu optycznego na czułość detektorów podczerwieni w matrycy mikrobolometrycznej” Elektronika, 2012.

5M. Krupiński, H. Madura, T. Sosnowski, G. Bieszczad „Metody przetwarzania obrazu termowizyjnego i obrazu wizyjnego we wspólnym systemie cyfrowym” Pomiary Automatyka Kontrola 2012, 58(7), 575-577.

6M. Kastek, R. Dulski, M. Życzkowski, M. Szustakowski, P. Trzaskawka, W. Ciurapinski, G. Grelowska, I. Gloza, S. Milewski, K. Listewnik „Multisensor system for the protection of critical infrastructure of a seaport” Proc. SPIE 2012, 8388, 83880M.

7M. Kastek, T. Piatkowski, H. Polakowski, A. Zajac „Investigation of thermal effects caused by interaction of laser radiation with soft tissues” Proc. SPIE 2012, 8354, 83540W.

8J. Bareła, M. Kastek, K. Firmanty, P. Trzaskawka, R. Dulski „Determining detection, recognition, and identification ranges of thermal cameras on the basis of laboratory measurements and TTP model” Proc. SPIE 2012, 8355, 83551E.

9T. Piątkowski, H. Polakowski, M. Kastek, P. Baranowski, K. Damaziak, J. Małachowski, L. Mazurkiewicz „Thermal measurement of brake pad lining surfaces during the braking proces” Proc. SPIE 2012, 8354, 83540E.

10S. Milewski, R. Dulski, M. Kastek, P. Trzaskawka, J. Bareła, K. Firmanty „Modification of infrared signature of naval vessels” Proc. SPIE 2012, 8355, 83551H.

11R. Dulski, T. Sosnowski, M. Kastek, P. Trzaskawka „Testing of infrared image enhancing algorithm in different spectral bands” Proc. SPIE 2012, 8355, 83551F.

12M. Kastek, T. Pia̧tkowski, R. Dulski, M. Chamberland, P. Lagueux, V. Farley „Multispectral and hyperspectral measurements of soldier’s camouflage equipment” Proc. SPIE 2012, 8382, 83820K.

13V. Farley, M. Chamberland, P. Lagueux, M. Kastek, T. Piatkowski, R. Dulski „Study of hyperspectral characteristics of different types of flares and smoke candles” Proc. SPIE 2012, 8382, 83820.

14M. Kastek, T. Pia̧tkowski, R. Dulski, M. Chamberland, P. Lagueux, V. Farley „Hyperspectral imaging infrared sensor used for chemical agent detection and identification” SOPO 2012, 6270545.

15A. Zaja̧c, H. Polakowski, T. Piatkowski, M. Kastek „Measurements of tissue temperatures during semiconductor laser welding process” SOPO 2012, 6270546.

16R. Dulski, Piatkowski, P. Trzaskawka, M. Kastek „Testing of IR image enhancement algorithm on maritime objects” SOPO 2012, 6270931.