Laboratoria

 • Laboratorium Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią – rozbudowane w ramach projektu OPTOLAB
 • Laboratorium oddziaływania impulsów laserowych wielkiej mocy z materią
 • Laboratorium oddziaływania impulsów laserowych dużej energii z materią
 • Laboratorium mikro- i nanoobróbki promieniowaniem EUV
 • Laboratorium nanoobrazowania promieniowaniem EUV/SXR
 • Laboratorium mikroskopii elektronowej

Aparatura

Zespół dysponuje między innymi następującą aparaturą badawczą:

 • Skaningowy mikroskop elektronowy Vega//SBU, firmy Tescan;
 • Systemu skaningowego mikroskopu elektronowego Quanta 3D FEG, firmy FEI Company;
 • System femtosekundowego lasera tytano-szafirowego firmy Amplitude Technologies;
 • System nanosekundowego lasera Nd:YAG NL129 firmy Expla;
 • Laserowo-plazmowe źródło skrajnego nadfioletu (EUV) do modyfikacji powierzchni;
 • Spektrometr EUV – McPherson, model 251;
 • 4 próżniowe stanowiska badawcze;