– 2021 – grudzień

Seminarium: Teledetekcyjne badania środowiska odbędzie się on-line 17 grudnia 2021 o godzinie 10:00 z wykorzystaniem systemu ZOOM w Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Tradycyjnie będą wygłoszone cztery referaty.

Link do konferencji:

https://us06web.zoom.us/j/81748021357?pwd=SGNzbW9kUjgwQVlBSXVoM2dNaTBGUT09

Identyfikator spotkania: 817 4802 1357

Kod dostępu: 994402

W dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 13:00 na platformie zdalnej ZOOM odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Gumieli.

Temat rozprawy doktorskiej:

"Obliczeniowa identyfikacja pól elektromagnetycznych w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych dla celów oceny narażenia ludności".

Link do wideokonferencji publicznej obrony na platformie …

Read more Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Gumieli

Back to top