– 2022 – kwiecień

W dniu 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:40 na platformie zdalnej MS Teams rozpocznie się seminarium związane ze wszczęciem procedury habilitacyjnej dr. inż. Grzegorza Bieszczada.

Tytuł seminarium: Metody syntezy informacji z mikrobolometrycznych kamer podczerwieni do zastosowań specjalnych".

Zapraszamy do udziału w seminarium w formie wideokonferencji na platformie MS Teams: