– 2022 – czerwiec

W dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 10:40 w sali seminaryjnej IOE (budynek 136) odbędzie się seminarium instytutowe.

Tytuł seminarium: „Hipersferyczny wszechświat bez ciemnej energii kontra "standardowy" model ΛCDM

Prowadzący: dr inż Zbigniew Zawadzki.

Serdecznie zapraszamy

W dniu 15 czerwca 2022 r. o godzinie 10:40 odbędzie się seminarium związane ze wszczęciem procedury o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Tytuł wystąpienia: „Zarys teorii i techniki żyrotronu. Wybrane aspekty”

- prezentacja osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego

Prowadzący: dr …

Read more Seminarium habilitacyjne dr. inż. Kacpra Nowaka

Back to top