– 2022 – lipiec

W Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się ćwiczenia z wykorzystaniem dronów na miejscu zdarzenia z użyciem niebezpiecznych czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE). Testy były sprawdzeniem efektów projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”

Ćwiczenia zostały zorganizowane pod koniec czerwca 2022 r. na terenie strzelnicy WAT …

Read more Drony na miejscu zdarzenia CBRNE

Urządzenie SkinSENS – wspólne osiągnięcie Wojskowej Akademii Technicznej i firmy Milton Essex SA (lider projektu) – został wyróżniony w XXIV  Konkursie Polski Produkt Przyszłości. Organizatorami konkursu są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów i technologii opracowanych w …

Read more System obrazowania testów skórnych wyróżniony w konkursie Polski Produkt Przyszłości