– 2023 – grudzień

W XXXII Konkursie im. prof. Adama Smolińskiego absolwent i pracownik naszego Instytutu mgr inż. Dawid Wróblewski za pracę pt.: "Opracowanie i kalibracja stanowiska do pomiaru promieniowania tła z zakresu UV-C. Analiza budżetu niepewności pomiarów" otrzymał nagrodę III stopnia.

W dniu 04.12.2023r. odbyła się zbiórka kadry wojskowej Instytutu Optoelektroniki w związku z przekazaniem przez Pana płk. dr. inż. Krzysztofa Firmantego obowiązków Zastępcy Dyrektora, które wykonywał od 06.09.2021r. Z tej okazji, kadra złożyła Panu …

Read more PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY DYREKTORA

Back to top