Poza kadrą IEK, która bezpośrednio odeszła do IFPiLM, część pracowników przeszła na Wydział Elektroniki do Instytutu Układów Mikrofalowych i Laserowych (IUMiL). Szefem instytutu został płk prof. dr inż. Kazimierz Dzięciołowski, a jego zastępcą ds. naukowych płk doc. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz. W IUMiL realizowano wiele prac z zakresu zastosowań laserów w przemyśle i metrologii. W 1980 r., po rozwiązaniu IUMiL, powołano nieetatowy, wydziałowy Instytut Optoelektroniki (IO) kierowany przez płk. prof. dr. hab. inż. Zdzisława Jankiewicza. Z inicjatywy profesora Z. Jankiewicza utworzono nową specjalność dla studentów – optoelektronika. Główne prace badawcze IO to lasery w metrologii i medycynie.

W 1992 r. z Wydziału Elektroniki wyłączono Instytut Optoelektroniki, tworząc instytut pozawydziałowy. Szefem IO pozostał prof. Z. Jankiewicz, a jego zastępcami zostali: ds. naukowych – płk dr inż. Andrzej Zając i ds. dydaktycznych – płk dr inż. Henryk Madura. Do IO dołączono część kadry oficerskiej IFPiLM. Tak więc po 17 latach, w ramach zmian strukturalnych, z IFPiLM do WAT wróciła część oficerów pracujących wcześniej w IEK. W ramach realizowanych prac badawczych w IO opracowano dalmierz satelitarny, holokamerę, lasery do laryngologii i biostymulacji, we współpracy z prof. E. Igrasem detektory podczerwieni, a przy współpracy z dawnym Wydziałem Elektromechanicznym Uzbrojenia Rakietowego (WEMUR) światłowodowe i laserowe sterowanie rakietami.