Zestawienie obejmuje urządzenia laserowe wdrożone oraz urządzenia zbudowane, mające istotny wpływ na poziom badań naukowych i aplikacyjnych. Urządzenia laserowe były opracowane w zespołach, które po zmianach organizacyjnych znalazły się w strukturach Instytut Optoelektroniki (IOE). Z tego powodu przy dacie wydarzenia podano również nazwę jednostki organizacyjnej.

W zestawieniu nie zostały ujęte wyniki prac niejawnych związanych ze wzrostem bezpieczeństwa państwa.

Data
(nazwa j. o.)

Wydarzenie
Luty 1963
(WE)
Uruchomienie masera rubinowego.
Maser rubinowy był pierwszym tego typu urządzeniem uruchomionym w kraju, powstał w Katedrze Urządzeń Mikrofalowych Wydziału Elektroradiotechnicznego (WE).
20.08.1963
(WE)
Uruchomienie lasera He-Ne na długości fali 1,15μm.
Był to pierwszy laser uruchomiony w Polsce. Opracowany i uruchomiony w Katedrze Podstaw Radiotechniki WE, wzbudził duże zainteresowanie prasy.
19.09.1963
(WE)
Przesłanie głosu za pomocą lasera He-Ne.
Był to pierwsze wykorzystanie promieniowania laserowego w kraju.
7.11.1963
(WE)
Uruchomienie lasera rubinowego.
Był to pierwszy laser rubinowy w kraju. Uruchomienie odbiło się szerokim echem w prasie krajowej i zagranicznej. Do zespołu konstruktorów zgłaszali się specjaliści z różnych dziedzin z propozycją współpracy.
31.03.1965
(WE)
Publiczny pokaz koagulatora laserowego oraz mikroobrabiarki laserowej w Komitecie Nauki i Techniki. Koagulator laserowy był pierwszym takim urządzeniem w Polsce i Europie, a mikroobrabiarka jednym z pierwszych.
2.04.1965
(WE)
Przeprowadzenie pierwszej operacji przyklejenia siatkówki w oku pacjenta.
Była to pierwsza operacja przyklejenia siatkówki w Polsce i Europie. Udana operacja spowodowała, że koagulatory zostały skierowane do produkcji w Centralnym Laboratorium Optyki, a Akademia Medyczna w Warszawie zaczęła przeprowadzać regularne zabiegi przyklejania siatkówki oka. Polska stała się pierwszym producentem koagulatorów laserowych w Europie.
25.10.1966
(WE)
Uruchomienie lasera molekularnego (CO2).
Był to pierwszy laser molekularny znacznej mocy w kraju (200 W). We wrześniu 1967 roku laser ten wszedł do produkcji w ZPD WAT i był przeznaczony na potrzeby jednostek naukowych rozpoczynających badania oddziaływania promieniowania laserowego z materią na potrzeby przemysłu.
9.09.1967 Powołanie Instytutu Elektroniki Kwantowej (IEK)
1967
(IEK)
Pionierskie pozytywne efekty przyklejania siatkówki, uruchomienie kolejnych typów laserów spowodowały, że w IEK WAT wykształciła się grupa znakomitych specjalistów w zakresie konstrukcji urządzeń laserowych na potrzeby biologii i medycyny oraz do badania oddziaływania promieniowania laserowego z tkankami. IEK WAT został zaproszony do wzięcia udziału w opracowaniu norm bezpiecznego promieniowania laserowego na potrzeby Światowej Organizacji Zdrowia oraz opracowania szeregu prototypów urządzeń wykorzystywanych w różnych procesach leczenia.
1968
(IEK)
Pokaz i demonstracja dla Ministra Obrony Narodowej przenośnego dalmierza laserowego.
Po raz pierwszy publicznie pokazano i zademonstrowano przenośny model dalmierza laserowego na potrzeby wojska.
1968
(IEK)
Uruchomienie lasera na szkle neodymowym.
1968
(IEK)
Opanowanie technologii budowy podstawowych laserów, a zwłaszcza laserów He-Ne, rubinowych i molekularnych. Przystąpiono do prac nad ich zastosowaniem w geodezji, budownictwie, przemyśle co znalazło z czasem zastosowanie w budowie Portu Północnego oraz masztu radiowego w Gąbinie.
1973
(IEK)
Eksperymenty związane z laserową mikrosyntezą termojądrową.
Po raz pierwszy w Polsce uzyskano neutrony z plazmy wytworzonej laserem.
1975 Powołanie Instytutu Urządzeń Mikrofalowych i Laserowych WEL
1975
(IUMiL)
Opracowanie i przekazanie do Kliniki Okulistycz-nej AM w Warszawie urządzenia z laserem Nd:YAG do perforacji tęczówki impulsem nanosekundowym. Jedna z pierwszych w Europie operacji jaskry.
1.01.1976 Powołanie Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM)
21.06.1978
(IEK)
Przekazanie skonstruowanego w IEK WAT prototypu lancetu chirurgicznego na CO2 do Instytutu Chirurgii Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Był to pierwszy w Polsce lancet laserowy opracowany w kraju do przeprowadzania operacji na tkankach mocno ukrwionych.
21.06.1978
(IEK)
Wykonanie pierwszej operacji w Instytucie Chirurgii Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie z wykorzystaniem prototypu lancetu chirurgicznego.
W kraju lancet chirurgiczny na CO2 został uznany za wydarzenie roku 1978, obok lotu w kosmos pierwszego polskiego kosmonauty, Mirosława Hermaszewskiego.
1978
(IFPiLM)
Uruchomienie lasera czterokanałowego dużej mocy w IFPiLM na szkle neodymowym. Laser przeznaczony był do badań zjawisk zachodzących w plaźmie wytwarzanej promieniowaniem laserowym. Tarcze, oświetlane symetrycznie czterema zogniskowanymi wiązkami laserowymi, stanowiły mikrobalony kwarcowe o średnicach 100 – 200 µm wypełnione deuterem lub innym gazem.
1978
(IO)
Opracowanie dwuimpulsowej holokamery do badań deformacji powierzchni rozległych (ok. 1 m2) obiektów. System był wykorzystywany do badań foniatrycznych w CLO.
1978
(IO)
Opracowanie nadajnika do kosmicznego dalmierza laserowego (530 nm). System został zamontowany w dalmierzu do satelity Lagos i przez wiele lat był wykorzystywany w Obserwatorium Astronomicznym w Borowcu k. Poznania.
1.01.1980 IEK staje się samodzielną jednostką w ramach WAT
1980 Powołanie nieetatowego Instytutu Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki (IO)
1980-1982
(IO)
Opracowanie i przekazanie klinikom serii urządzeń dla medycyny: laserowe urządzenia do poprzez-twardówkowej koagulacji siatkówki; seria urządzeń biostymulacyjnych (produkcja w WAMED); zmodernizowane układy do perforacji tęczówki; lasery Nd:YAG CW o mocy ok. 100 W (wykorzystywane dotąd przez dermatologów).
1983
(IEK)
Przekazanie laserowego lancetu laryngologicznego do Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Warszawie.
1983
(IEK)
Opracowanie i wdrożenie miniaturowej głowicy laserowej MGL 3-50 – Centralny Zarząd Inżynierii.
1984
(IEK)
Rozpoczęcie prac badawczych dotyczących technologii pochodnych protoporfiryny i ich zastosowania w diagnostyce i terapii nowotworów. Zaowocowało to opracowaniem i wdrożeniem do praktyki klinicznej szeregu urządzeń dla diagnostyki i terapii w procesie leczenia nowotworów.
1.01.1984
(IEK)
Przemysłowe Centrum Optyki przystąpiło do produkcji opracowanego w IEK WAT dalmierza laserowego PORTLAND.
Był to pierwszy dalmierz artyleryjski produkowany w Układzie Warszawskim i jak dotychczas jedyny w Polsce.
1.01.1984
(IEK)
Przemysłowe Centrum Optyki rozpoczęło produkcję opracowanego w IEK WAT systemu ostrzegania o promieniowaniu laserowym BOBRAWA.
Był to pierwszy system ostrzegania o promieniowaniu laserowym w Układzie Warszawskim.
1985
(IO)
Instytut Optoelektroniki (IO) staje się etatowym instytutem Wydziału Elektroniki. Utworzenie nowej specjalności studiów na WAT: Urządzenia Optoelektroniczne.
1985
(IEK)
Opracowanie i wdrożenie głowicy laserowej CDDN-Zs9A – Przemysłowe Centrum Optyki SKO MERIDA.
1.01.1986
(IEK)
Przemysłowe Centrum Optyki przystąpiło do produkcji opracowanego w IEK WAT systemu kierowania ogniem armaty czołgowej czołgu T-55 MERIDA. Był to pierwszy, zintegrowany, cyfrowy system kierowania ogniem armaty czołgowej w Układzie Warszawskim.
1988
(IO)
Opracowanie i wykonanie fotoprzekaźnika do lokalizacji wsadu w piecu hutniczym. Zastosowany w Hucie Katowice umożliwił zautomatyzowanie kontroli pracy linii technologicznej.
1989
(IO)
Opracowano i wykonano układ laserowy typu LO-582 do mikrochirurgii w przednim odcinku oka dla Kliniki Okulistyki AM Warszawa.
1.01.1991
(IEK)
Przemysłowe Centrum Optyki przystąpiło do produkcji opracowanego w IEK WAT systemu kierowania ogniem armaty czołgowej czołgu T-72 DRAWA. Był to pierwszy, zintegrowany, cyfrowy system kierowania ogniem armaty czołgowej czołgu T-72 na świecie, który stał się inspiracją do podjęcia podobnej modernizacji przez firmy z Francji i Izraela. Zmodernizowany czołg TWARDY był pierwszym uzbrojeniem w kraju powszechnie wyposażonym w celowniki termalne.
1.01.1992
(IEK)
Rozpoczęcie przez IEK WAT prac nad polonizacją przenośnej rakiety przeciwlotniczej GROM. Spolonizowany GROM-I wchodzi do produkcji w 1995 roku.
1992
(IO)
Opracowanie i wykonanie laserowych biostymulatorów półprzewodnikowych. Zestaw biostymulatorów zastosowano do leczenia wspomagającego w szerokim spektrum aplikacji.
1992 Połączenie IO i części IFPiLM
1992-1994
(IO)
Opracowanie i wykonanie laserowego zestawu LH-58 z laserem holmowym i koagulatora półprzewodnikowego oraz opracowanie zestawu laserowego z laserem holmowym do chirurgii otolaryngologicznej. Klinika Okulistyki AM Warszawa.
1993
(IEK)
Technologia elementów optycznych do laserowych symulatorów strzelań. Zakłady Elektroniczne WAREL – Produkcja seryjna (Systemy CZANTORIA).
1994
(IEK)
Opracowanie technologii filtrów do modułów ciekłokrystalicznych. Automatyczne przyłbice spawalnicze produkowane seryjnie przez Państwowy Instytut Automatyki i Pomiarów.
19.10.1994 Powołanie Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (IOE)
1.01.1995
(IOE)
Przemysłowe Centrum Optyki rozpoczęło produkcję opracowanego w IEK WAT systemu ostrzegania o promieniowaniu laserowym OBRA. Był to pierwszy dwuwidmowy (długości fali 1,55µm i 10,6µm) system ostrzegania przed promieniowaniu laserowym.
1995
(IOE)
Opracowanie oraz wdrożenie do produkcji laserowych symulatorów strzelań na wóz bojowy oraz broń strzelecką. Symulatory CZANTORIA pozwalają na skuteczne i nowoczesne przeprowadzanie treningu strzeleckiego i taktycznego, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów treningu. Wdrożono do produkcji w WZE WAREL.
1995
(IOE)
Tarcza gazowa do badań laserów rentgenowskich. Opracowane i wykonane tarcze stosowane są w największych światowych laboratoriach: Max Planck Instytut (Niemcy) gdzie po raz pierwszy uzyskano akcję laserową w zakresie rentgenowskim w neono-podobnych jonach argonu. W kolejnych latach tarcza była wykorzystywana w amerykańskim laboratorium LLNL, koreańskim instytucie KAIST oraz japońskim JAERI.
1995
(IOE)
Badania wery!kacyjne stopnia wejściowego fotoodbiornika wyrobu 9M32M. Opracowano stanowisko do badań stopni wejściowych fotoodbiorników wyrobów specjalnych dla Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. Badania przyczyniły się do wydłużenia resursu „wyrobu 9M32M”.
1996
(IOE)
Opracowanie i wdrożenie technologii filtrów UV. Precyzyjne dozymetry UV produkowane seryjnie przez OptixTECH.
1997
(IOE)
Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań testerów czułości układów detekcji rakiet powietrze-powietrze naprowadzanych w zakresie podczerwieni. Badania testerów przeprowadzono na zlecenie WLOP. W przypadku zbyt małej mocy źródła promieniowania testera mogła być podjęta błędna decyzja o wybrakowaniu sprawnej rakiety.
1998
(IOE)
Opracowanie i wdrożenie technologii krystalicznych modulatorów YAG:Cr4+ do głowicy laserowej CDDN-Zs9A. Przemysłowe Centrum Optyki
1998
(IOE)
Opracowanie metody i wykonanie stanowiska do badań przyrządów optycznych SB 251. Przyrząd SB 251 jest wykorzystywany do regulacji parametrów promieniowania generowanego przez stację laserową KLON. Wyniki pracy wykorzystano w WLOP.
1998-2000
(IOE)
Opracowanie i wykonanie Laserowych spektrometrów fluorescencyjnych do diagnostyki medycznej.
1998-2003
(IOE)
Opracowanie i wykonanie źródeł promieniowania do diagnostyki i terapii nowotworów metodą PDT.
1999
(IOE)
Opracowanie metody i wykonanie stanowiska do badań symulatorów LILIA 2-89. Opracowana metoda i stanowisko pozwala stwierdzić, czy sprawne są testery rakiet powietrze-powietrze (GURT). Wyniki pracy wykorzystano w WLOP.
2000
(IOE)
Opracowanie i wykonanie laserowego zestawu LE-2000 z laserem erbowym do litotrypcji otolaryngologicznej. Zestaw stosowany do badań podstawowych oddziaływania promieniowania laserowego z tkankami i leczenia wybranych jednostek chorobowych.
8.09.2000
(IOE)
Opracowanie urządzenie szkolno treningowe UST-1. ZEK IOE wytwarzał urządzenia UST-1 na zamówienia centrów szkolenia.
2000
(IOE)
Do produkcji seryjnej weszła przenośna rakieta przeciwlotnicza GROM. Jednocześnie rozpoczęto proces przystosowania GROM do wykorzystania z ZU-23-2, BIAŁA (ZSU-23-4) oraz POPRAD.
2000
(IOE)
Urządzenie do pasywnej lokacji obiektów powietrznych w podczerwieni. Opracowany model laboratoryjny urządzenia umożliwia wykrycie typowego samolotu widzianego z boku lub tyłu z odległości około 5 km.
17.10.2002 Powołanie Wydziału Techniki Wojskowej (WTW). W skład WTW weszły trzy instytutu: Instytut Optoelektroniki, Instytut Systemów Uzbrojenia oraz Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki.
2002
(IOE)
Prototypy urządzeń do diagnostyki i terapii medycznej metodą fotodynamiczną. Kliniki Dermatologiczne CSK WAM i AM w Łodzi, Klinika Ginekologiczna AM w Łodzi, Klinika Ginekologii AM w Łodzi, Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie, Klinika i Katedra Kliniki Okulistycznej i Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, Klinika Chirurgii AM we Wrocławiu. Układy diagnostyczno-terapeutyczne wraz z polskimi uczulaczami posłużyły do przeprowadzenia ponad 1000 procedur badawczych w diagnostyce i terapii nowotworów skóry, pęcherza, sfer ginekologicznych, płuc, oczu.
2002
(IOE)
Układu do pomiaru i śledzenia źródeł promieniowania UV. Układ umożliwia pomiar mocy promieniowania w zakresie spektralnym 180 – 300 nm i jest przeznaczony do systemu wczesnego ostrzegania o starcie rakiety typu MPADS.
2002
(IOE)
Opracowanie i wdrożenie do produkcji optoelektronicznych tarcz strzeleckich. Nowoczesne tarcze optoelektroniczne stanowią uzupełnienie wcześniej opracowanych urządzeń symulacyjnych, umożliwiają określenie punktu trafienia z dokładnością do 1 cm. Wdrożono do produkcji w WSK „PZL-WARSZAWA II”.
2003
(IOE)
Wykonanie lasera erbowego z Q-modulacją do leczenia wybranych jednostek chorobowych w oftalmologii. Zestaw wykorzystano w Akademii Medycznej w Warszawie do badań podstawowych oddziaływania promieniowania laserowego z tkankami oraz do leczenia.
2005
(IOE)
Wdrożenie do produkcji zmodernizowanych laserowych symulatorów strzelania PLS-1. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Warszawa II”.
2005
(IOE)
Opracowanie i wykonanie prototypu wielospektralnego, optoelektronicznego czujnika wykrywania dymu.
2005
(IOE)
Opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu ostrzegania przed promieniowaniem laserowym na śmigłowiec oraz wóz dowodzenia (PROCJAN-3). System umożliwia określenie kierunku oraz rodzaju źródła promieniowania laserowego. Wdrożono do produkcji w WZE ZIELONKA i KenBIT.
2006
(IOE)
Wykonanie modernizacji sprzętowej i modernizacji oprogramowania wielowidmowego pirometru podczerwieni do zdalnych pomiarów temperatury powierzchni wody morskiej. Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „PETROBALTIC”S.A.
2006
(IOE)
Opracowanie i wdrożenie do produkcji nadajników laserowych do symulacji strzelania.
III generacja nadajników laserowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii przeznaczona do szkolenia taktycznego i strzeleckiego pojedynczego żołnierza.
2006
(IOE)
Opracowanie zestawu z laserem Nd:YAG z torami optycznymi i układami optycznego sprzężenia zwrotnego do zastosowań w procesach spawania tkanek.
2006
(IOE)
Opracowanie zestawu z laserem erbowym pracującym w reżimie Q-modulacji. High-Tech, Niemcy.
2007 Rozwiązanie Wydziału Techniki Wojskowej – IOE podstawową jednostką organizacyjną WAT
2007
(IOE)
Wykonanie aparatury kontrolno-pomiarowej typu KPA-FKU do kontroli przedziałów kierowania rakiet. Zakłady Metalowe MESKO.
2007
(IOE)
Wykonanie analizatora do ciągłego monitoringu emisji substancji toksycznych do atmosfery przez spalarnię odpadów wraz z jego montażem, uruchomieniem i kalibracją. ETS Hovspol sp. z o.o.
2007
(IOE)
Opracowanie, wykonanie i przebadanie systemu ostrzegania o promieniowaniu dalmierzy oraz oświetlaczy laserowych na potrzeby śmigłowca PROCJAN-3. Wojskowe Zakłady Elektroniczne.
2007
(IOE)
Modernizacja przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM. Zakłady Metalowe MESKO.
2008
(IOE)
Moduły wielospektralnego detektora płomienia. WSK „PZL-Warszawa II” SA.
2008
(IOE)
Opracowanie i wdrożenie do produkcji miniaturowego lasera MLI-50/3 z przeznaczeniem do zastosowania w systemach telemetrycznych. PREXER Sp. z o.o.
2008
(IOE)
Laserowy przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów. Zakłady Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD.
2008
(IOE)
Celownik termowizyjny dla pojedynczego żołnierza CTS-1 oraz Kamera termowizyjna do systemu kierowania ogniem KT-1. Wspólnie opracowane z Przemysłowym Centrum Optyki i wdrożone do produkcji seryjnej.
2008
(IOE)
Miniaturowy czujnik zagrożeń biologicznych do sygnalizatorów wykrywania skażeń.
Firma PIMCO.
2009
(IOE)
Kamery termowizyjne z matrycami detektorów do celowników i systemów kierowania ogniem. Przemysłowe Centrum Optyki.
2009
(IOE)
Sweep laser – laser włóknowy o mocy 30W. Zestaw zastosowano w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie.
2009
(IOE)
Optoelektroniczny system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu do wozów bojowych STOPFIRE SF-1. Wdrożony do produkcji w WSK „PZL-Warszawa II” S.A.
2010
(IOE)
Opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu przeciwpożarowego i tłumienia wybuchu.
System przeznaczony był do zastosowań na wozach bojowych zarówno w przedziale załogowym jak i komorze silnika. Wdrożono do produkcji przez WSK „PZL-WRSZAWA II”.
2010
(IOE)
Opracowanie i wykonanie fluorescencyjnego systemu lidarowego.
System służy do wykrywania w czasie rzeczywistym obecności biocząstek w atmosferze. System brał udział w polsko-amerykańskich ćwiczeniach EPIFAKTOR 2011.
2010
(IOE)
Laserowo-plazmowe źródło UV. Urządzenie laboratoryjne w zwartej wersji przystosowane do obróbki polimerów za pomocą promieniowania EUV.
2010
(IOE)
Optoelektroniczne łącze laserowe do transmisji danych. Urządzenie umożliwia testowanie różnych sposobów modulacji promieniowania laserowego oraz jakości transmisji danych.
2010
(IOE)
Przenośny optoelektroniczny czujnik NOx do monitoringu atmosfery. Opracowany czujnik umożliwia wykrywanie ditlen-ku azotu na poziomie pojedynczych ppb.
2010
(IOE)
Opracowanie optoelektronicznego sensora przeznaczonego do wykrywania obecności materiałów wybuchowych. Sensor ten opracowano na zlecenie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.
2011
(IOE)
Opracowanie i wykonanie zdalnych, fluorescencyjnych systemów Udarowych średniego i krótkiego zasięgu. Systemy służą do wykrywania w czasie rzeczywistym obecności biocząstek w atmosferze. Lidar brał udział w polsko-amerykańskich ćwiczeniach EPIFAKTOR 2011.
2011
(IOE)
Lornetka obserwacyjno-pomiarowa LOP-1 z dalmierzem laserowym bezpiecznym dla oka, kamerą termowizyjną, odbiornikiem GPS i kompasem elektronicznym. Wdrożono do produkcji w Przemysłowym Centrum Optyki jako wynik wspólnego projektu.

Wykaz najważniejszych dat z historii IOE oraz osiągnięć związanych z techniką laserową w Polsce

Data Wydarzenie
1963 Uruchomienie pierwszych polskich laserów. Dwa lata po uruchomieniu pierwszego w świecie lasera He-Ne zespół naukowców pod kierunkiem ppłk. dr. inż. Zbigniewa Puzewicza z Katedry Podstaw Radiotechniki uzyskał po raz pierwszy w kraju generację promieniowania laserowego na zbudowanym przez siebie laserze gazowym He-Ne. Zaledwie trzy miesiące później zespół ten uruchomił – również pierwszy w kraju laser na ciele stałym – laser rubinowy.
1965 Uruchomienie koagulatora okulistycznego i mikrodrążarki laserowej na bazie lasera rubinowego. Przeprowadzone zabiegi na siatkówce oka były jednymi z pierwszych tego typu zabiegów laserowych na świecie.
1967 Powołanie Instytutu Elektroniki Kwantowej
1968 Uruchomienie lasera na szkle neodymowym
1968 Uruchomienie pierwszego w Polsce lasera molekularnego na dwutlenku węgla CO2 o mocy 200 W.
1971 Pierwszy w Polsce molekularny laser impulsowy CO2 typu TEA.
1976 Pierwsze zabiegi laryngologiczne wykonane w Wojskowej Akademii Medycznej za pomocą aparatury wykorzystującej promieniowanie lasera rubinowego.
1977 Pierwsze urządzenie chirurgiczne z laserem CO2.
1978 – 1990 Opracowano i wdrożono do produkcji laserowy dalmierz artyleryjski „Portland”, urządzenia do ostrzegania o oświetleniu promieniowaniem laserowym „Bobrawa” i „Obra”, symulatory laserowe przeznaczone do szkolenia wojsk „Tampico” i „Czantoria”. Opracowano systemy kierowania ogniem armat czołgów T-55 i T-72 „Merida” i „Drawa”. Systemy te zostały wdrożone do produkcji i wprowadzane na wyposażenie wojsk.
1984 Rozpoczęto prace badawcze dotyczące technologii pochodnych protoporfiryny i ich zastosowania w diagnostyce i terapii nowotworów.
1985 Powołanie nowej specjalności studiów na Wydziale Elektroniki WAT – Urządzenia Optoelektroniczne i powołanie Wydziałowego Instytutu Optoelektroniki.
1992 Połączenie znacznej część Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy z Instytutem Optoelektroniki WE WAT i utworzenie pozawydziałowego Instytut Optoelektroniki (IO).
1994 Utworzenie samodzielnego Instytutu Optoelektroniki (IOE) z połączenia Instytutu Elektroniki Kwantowej (IEK) oraz Instytutu Optoelektroniki (IO).