Uchwała RDN AEiE_13_2022 w sprawie wyrażenia zgody na korektę tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Huberta Milczarka

Uchwała RDN AEiE_14_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za osiągnięcie w działalności organizacyjnej

Uchwała RDN AEiE_15_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za osiągnięcie w działalności dydaktycznej

Uchwała RDN AEiE_16_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za osiągnięcie w działalności naukowej

Uchwała RDN AEiE_17_2022 w sprawie opiniowania wniosku o indywidulaną nagrodę rektorską za całokształt dorobku naukowego

Uchwała RDN AEiE_18_2022 w sprawie opiniowania wniosku o indywidulaną nagrodę rektorską za działalność naukową

Uchwała RDN AEiE_19_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za działalność wdrożeniową

Uchwała RDN AEiE_20_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za działalność wdrożeniową

Uchwała RDN AEiE_21_2022 w sprawie opiniowania wniosku o indywidulaną nagrodę rektorską za działalność organizacyjną

Uchwała RDN AEiE_22_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za działalność wdrożeniową

Uchwała RDN AEiE_23_2022_ w sprawie nadania dr. inż Markowi SUPRONIUKOWI stopnia naukowego doktora Habilitowanego

Uchwała RDN AEiE_24_2022_ w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Grudnia

Uchwała RDN AEiE_25_2022_ w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Artura Grudnia

Uchwała RDN AEiE_26_2022_ w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Grudnia

Uchwała RDN AEiE_27_2022_ w sprawiewy znaczenia promotorów dla mgr inż. Karola Piwowarskiego, doktoranta studiów III-go stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała RDN AEiE_28_2022_ w sprawie ustalenia listy potencjalnych promotorów i proponowanej tematyki badawczej dla kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2022/2023

Uchwała RDN AEiE_29_2022_ w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. hab. inż. Marka Suproniuka

Uchwała RDN AEiE_30_2022_ w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Huberta Milczarka

Uchwała RDN AEiE_31_2022_ w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Huberta Milczarka

Uchwała RDN AEiE_32_2022_ w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia rozprawy doktorskiej mgr inż. Huberta Milczarka

Uchwała RDN AEiE_33_2022_ w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Nguyen Hong VIET, studentowi studiów III stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała RDN AEiE_34_2022_ w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Nguyen Hong Viet, studenta studiów III stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała RDN AEiE_35_2022_ w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej mgr. inż. Nguyen Hong Viet, studentowi studiów III stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała RDN AEiE_36_2022_ w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnej mgr. inż. Nguyen Hong Viet, studentowi studiów III stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała RDN AEiE_37_2022_ w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Dariusza Szabry

Uchwała RDN AEiE_38_2022_ w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. hab. inż. Janusza Dudczyka

Uchwała 39/RDN AEiE/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotorów dla mgr inż. Huberta Stadnika doktoranta studiów III-go stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała 40/RDN AEiE/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia listy potencjalnych promotorów i proponowanej tematyki badawczej dla kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2022/2023

Uchwałą 41/RDN AEiE/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Hubertowi MILCZARKOWI stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych

Uchwała nr 42/RDN AEiE/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Roberta ŚWIERCZYŃSKIEGO – do wglądu u Sekretarza Rady

Uchwała nr 43/RDN AEiE/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu posiedzeń zwyczajnych Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Uchwała nr 44/RDN AEiE/2022 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Janowi MATUSZEWSKIEMU

Uchwała nr 45/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Mateusza GAJOWNICZKA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 46/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Michała MAZURA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 47/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Adriana NIGOTA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 48/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Rafała NOGŁEGO doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 49/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Bartosza SĘDKA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 50/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Konrada SZCZEPANKIEWICZA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 51/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Sebastiana TATKO doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 52/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Wojciecha ŻOŁNOWSKIEGO doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 53/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie decyzji o nadaniu mgr. inż. Nguyen Hong Viet stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych

nr 17/RDN AEE/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu mgr inż. Elżbiety Czerwińskiej na stanowisku asystenta badawczego w wyniku zakończenia postępowania konkursowego

nr 18/RDN AEE/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu ppłk. dr. inż. Marcina MICZUGI na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

nr 19/RDN AEE/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu prof. dr. hab. inż. Sławomira SUJECKIEGO na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

82/RDN AEE/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany stanowiska dr. inż. Sławomira GOGLERA w związku z uzyskaniem stopnia doktora

101/RDN AEE/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu płk. dr. hab. inż. Krzysztofa Kopczyńskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w związku z zakończeniem służby wojskowej

102/RDN AEE/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu ppłk dr. inż. Piotra Nygi na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w związku z zakończeniem służby wojskowej

103/RDN AEE/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu mgr. Przemysława Gontara na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego

104/RDN AEE/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu mgr. Pawła Grzesia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego

108/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany stanowiska dr. inż. Rafała BIAŁKA w związku z uzyskaniem stopnia doktora

109/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu ppłk. dr. inż. Jarosława KRYGIERA na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w związku z zakończeniem służby wojskowej

110/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany stanowiska dr. inż. Krzysztofa SIECZKOWSKIEGO w związku z uzyskaniem stopnia doktora

111/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Radosława CHĘCIŃSKIEGO

112/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr inż. Jolanty CHMIELIŃSKIEJ

113/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr. inż. Wiesława CIURAPIŃSKIEO

114/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr inż. Leona JODŁOWSKIEGO

115/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Pawła KACZMARKA

116/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr inż. Anny KASZUBY- CHĘCIŃSKIEJ

117/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Michała KNIOŁY

118/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Michała KRYKA

119/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Jarosława ŁUKASIAKA

nr 120/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr inż. Marty OKOŃ-FĄFARY

121/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr. inż. Tadeusza PIĄTKOWSKIEGO

122/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr. inż. Tadeusza PIETKIEWICZA

123/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Rafała POLAKA

124/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Rafała SZADKOWSKIEGO

125/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr. inż. Mirosława SZCZURKA

126/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Jakuba TYBURSKIEGO

127/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr. inż. Zbigniewa ZAWADZKIEGO