Uchwała nr 1/RDN AEE/2024 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – edycja 2024

Uchwała nr 2/RDN AEE/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich obronionych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Uchwała nr 3/RDN AEE/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie limitu liczby doktorantów przypadających na jednego promotora i promotora pomocniczego w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Uchwała nr 4/RDN AEEiTK/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o przyznanie nagrody Prezesa rady Ministrów dla dr. inż. Pawła Grzesia

Uchwała nr 5/RDN AEEiTK/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej dr. inż. Tadeusza Sondeja

Uchwała nr 6/RDN AEEiTK/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o przyznanie nagrody Rektora Wojskowej Akademii Technicznej dla zespołu ppłk. dr. inż. Bartłomieja Jankiewicza

Uchwała nr 7/RDN AEEiTK/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie opiniowania wniosku o indywidulaną nagrodę rektorską za całokształt dorobku naukowego

Uchwała nr 8/RDN AEEiTK/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za w zakresie działalności organizacyjnej

Uchwała nr 9/RDN AEEiTK/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za w zakresie działalności organizacyjnej

Uchwała nr 10/RDN AEEiTK/2024 z dnia 20 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 5/RDN/AEEiTK/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej dr. inż. Tadeusza Sondeja

Uchwała nr 1/RDN AEE/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Tadeusza SONDEJA

Uchwała nr 2/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie decyzji o nadaniu mgr. inż. Arturowi Grudniowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych

Uchwała nr 3/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorów mgr. inż. Antonemu J. Arikkatt, studentowi studiów III stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 4/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr inż. Kindze Majkowycz

Uchwała nr 5/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mjr. mgr. inż. Dariusza Gibalskiego

Uchwała nr 6/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych mjr. mgr. inż. Dariusza Gibalskiego

Uchwała nr 7/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia rozprawy doktorskiej mjr. mgr inż. Dariusza Gibalskiego

Uchwała nr 8/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Drągowskiego

Uchwała nr 9/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla mgr. inż. Karola Drągowskiego, doktoranta studiów III stopnia

Uchwała nr 10/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Drągowskiego

Uchwała nr 11/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej dr. inż. Jana Matuszewskiego

Uchwała nr 12/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania o nadanie stopnia doktora mgr. inż. Macieja Gołgowskiego

Uchwała nr 13/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr. inż. Jarosława Łukasiaka

Uchwała nr 14/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia dr. inż. Łukasza Rybaka

Uchwała nr 15/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Sławomira Sujeckiego

Uchwała nr 16/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. hab. inż. Marcinowi Kowalskiemu

Uchwała nr 17/RDN AEEiTK/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Tomaszowi Suchodolskiemu

Uchwała nr 18/RDN AEEiTK/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia weryfikacji uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK przez mgr inż. Kingę Majkowycz kandydatkę ubiegającą się o stopień doktora w trybie eksternistycznym

Uchwała nr 19/RDN AEEiTK/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie opinii o wniosku o nagrodę indywidualną w działalności naukowej dla płk dr hab. inż. Jacka Wojtanowskiego, prof. WAT

Uchwała nr 20/RDN AEEiTK/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie opinii o wniosku o nagrodę zespołową w działalności organizacyjnej

Uchwała nr 21/RDN AEEiTK/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie opinii o wniosku o nagrodę zespołową w działalności wdrożeniowej

Uchwała nr 22/RDN AEEiTK/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu i zasad egzaminu weryfikującego uzyskanie przez mgr. inż. Kingę MAJKOWYCZ efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Uchwała nr 23/RDN AEEiTK/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Grzegorzowi T. BIESZCZADOWI

Uchwała nr 24/RDN AEEiTK/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła GRZESIA

Uchwała nr 25/RDN AEEiTK/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. sprawie powołania komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Pawła GRZESIA

Uchwała nr 26/RDN AEEiTK/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr. inż. Pawła GRZESIA

Uchwała nr 27/RDN AEEiTK/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Mariana WNUKA

Uchwała nr 28/RDN AEEiTK/2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej dr. inż. Tomaszowi Suchodolskiemu

Uchwała nr 29/RDN AEEiTK/2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Wiktora Olchowika

Uchwała nr 30/RDN AEEiTK/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów mgr. inż. Kingi Majkowycz

Uchwała nr 31/RDN AEEiTK/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołanie komisji doktorskiej w Uchwała postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr inż. Kindze Majkowycz

Uchwała nr 32/RDN AEEiTK/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. inż. Mateuszowi Pomiankowi

Uchwała nr 33/RDN AEEiTK/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołanie komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. inż. Mateuszowi Pomiankowi

Uchwała nr 34/RDN AEEiTK/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej języka angielskiego mgr. inż. Mateuszowi Pomiankowi

Uchwała nr 35/RDN AEEiTK/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego dla mgr inż. Estery PAWLIKOWSKIEJ, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 36/RDN AEEiTK/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego dla mgr. inż. Szymona FIDERKIEWICZA, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 37/RDN AEEiTK/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej dr. inż. Grzegorzowi BIESZCZADOWI

Uchwała nr 38/RDN AEEiTK/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przedłużenia umowy o pracę dr inż. Annie Romiszewskiej

Uchwała nr 39/RDN AEEiTK/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej ppłk. mgr. inż. Tomasza Kraszewskiego

Uchwała nr 40/RDN AEEiTK/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnej ppłk. mgr. inż. Tomasza Kraszewskiego

Uchwała nr 41/RDN AEEiTK/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej ppłk. mgr. inż. Tomasza Kraszewskiego

Uchwała nr 42/RDN AEEiTK/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie decyzji o nadaniu mgr. inż. Pawłowi Grzesiowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych

Uchwała nr 43/RDN AEEiTK/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Grzesia

Uchwała nr 44/RDN AEEiTK/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Andrzeja Dukata

Uchwała nr 45/RDN AEEiTK/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Pawła Grzesia

Uchwała nr 46/RDN AEEiTK/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Tadeusza Pietkiewicza

Uchwała nr 47/RDN AEEiTK/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu posiedzeń zwyczajnych Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

Uchwała nr 48 /RDN AEEiTK/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Pawłowi Słowakowi

Uchwała nr 49/RDN AEEiTK/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Kindze Majkowycz

Uchwała nr 50 /RDN AEEiTK/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Majkowycz

Uchwała nr 51/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Roberta BARANOWSKIEGO doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 52/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Emilii GABRIELCZYK doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 53/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Jędrzeja JERLECKIEGO doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 54/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Adriana KAPSKIEGO doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 55/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Mateusza MATERLAKA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 56/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Wojciecha MAZURA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 57/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Wiktorii SZUMIGRAJ doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Uchwała nr 58/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Pawła ŚLĄZAKA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 59/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego dla mgr. inż. Dominika MAŁEGO doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 60/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława ŁUKASIAKA

Uchwała nr 61/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Jarosława ŁUKASIAKA

Uchwała nr 62/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej mgr. inż. Jarosława ŁUKASIAKA

Uchwała nr 63/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora ppłk. mgr. inż. Hubertowi STADNIKOWI

Uchwała nr 64/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora ppłk. mgr. inż. Hubertowi STADNIKOWI

Uchwała nr 65/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie decyzji o nadaniu ppłk. mgr. inż. Dariuszowi GIBALSKIEMU stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych

Uchwała nr 66/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Mateuszowi POMIANKOWI

Uchwała nr 67 /RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza POMIANKA

Uchwała nr 68/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie decyzji o nadaniu ppłk. mgr. inż. Tomaszowi KRASZEWSKIEMU stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych

Uchwała nr 69/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Janowi MATUSZEWSKIEMU

Uchwała nr 70/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Grzegorzowi BIESZCZADOWI

Uchwała nr 71/RDN AEEiTK/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Tadeuszowi SONDEJOWI

Uchwała RDN AEiE_13_2022 w sprawie wyrażenia zgody na korektę tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Huberta Milczarka

Uchwała RDN AEiE_14_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za osiągnięcie w działalności organizacyjnej

Uchwała RDN AEiE_15_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za osiągnięcie w działalności dydaktycznej

Uchwała RDN AEiE_16_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za osiągnięcie w działalności naukowej

Uchwała RDN AEiE_17_2022 w sprawie opiniowania wniosku o indywidulaną nagrodę rektorską za całokształt dorobku naukowego

Uchwała RDN AEiE_18_2022 w sprawie opiniowania wniosku o indywidulaną nagrodę rektorską za działalność naukową

Uchwała RDN AEiE_19_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za działalność wdrożeniową

Uchwała RDN AEiE_20_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za działalność wdrożeniową

Uchwała RDN AEiE_21_2022 w sprawie opiniowania wniosku o indywidulaną nagrodę rektorską za działalność organizacyjną

Uchwała RDN AEiE_22_2022 w sprawie opiniowania wniosku o zespołową nagrodę rektorską za działalność wdrożeniową

Uchwała RDN AEiE_23_2022_ w sprawie nadania dr. inż Markowi SUPRONIUKOWI stopnia naukowego doktora Habilitowanego

Uchwała RDN AEiE_24_2022_ w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Grudnia

Uchwała RDN AEiE_25_2022_ w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Artura Grudnia

Uchwała RDN AEiE_26_2022_ w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Grudnia

Uchwała RDN AEiE_27_2022_ w sprawiewy znaczenia promotorów dla mgr inż. Karola Piwowarskiego, doktoranta studiów III-go stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała RDN AEiE_28_2022_ w sprawie ustalenia listy potencjalnych promotorów i proponowanej tematyki badawczej dla kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2022/2023

Uchwała RDN AEiE_29_2022_ w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. hab. inż. Marka Suproniuka

Uchwała RDN AEiE_30_2022_ w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Huberta Milczarka

Uchwała RDN AEiE_31_2022_ w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Huberta Milczarka

Uchwała RDN AEiE_32_2022_ w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia rozprawy doktorskiej mgr inż. Huberta Milczarka

Uchwała RDN AEiE_33_2022_ w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Nguyen Hong VIET, studentowi studiów III stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała RDN AEiE_34_2022_ w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Nguyen Hong Viet, studenta studiów III stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała RDN AEiE_35_2022_ w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej mgr. inż. Nguyen Hong Viet, studentowi studiów III stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała RDN AEiE_36_2022_ w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnej mgr. inż. Nguyen Hong Viet, studentowi studiów III stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała RDN AEiE_37_2022_ w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Dariusza Szabry

Uchwała RDN AEiE_38_2022_ w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. hab. inż. Janusza Dudczyka

Uchwała 39/RDN AEiE/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotorów dla mgr inż. Huberta Stadnika doktoranta studiów III-go stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała 40/RDN AEiE/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia listy potencjalnych promotorów i proponowanej tematyki badawczej dla kandydatów do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2022/2023

Uchwałą 41/RDN AEiE/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Hubertowi MILCZARKOWI stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych

Uchwała nr 42/RDN AEiE/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Roberta ŚWIERCZYŃSKIEGO – do wglądu u Sekretarza Rady

Uchwała nr 43/RDN AEiE/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu posiedzeń zwyczajnych Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Uchwała nr 44/RDN AEiE/2022 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Janowi MATUSZEWSKIEMU

Uchwała nr 45/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Mateusza GAJOWNICZKA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 46/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Michała MAZURA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 47/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Adriana NIGOTA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 48/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Rafała NOGŁEGO doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 49/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Bartosza SĘDKA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 50/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Konrada SZCZEPANKIEWICZA doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 51/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Sebastiana TATKO doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 52/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Wojciecha ŻOŁNOWSKIEGO doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT, w dyscyplinie „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”

Uchwała nr 53/RDN AEiE/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie decyzji o nadaniu mgr. inż. Nguyen Hong Viet stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych

nr 17/RDN AEE/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu mgr inż. Elżbiety Czerwińskiej na stanowisku asystenta badawczego w wyniku zakończenia postępowania konkursowego

nr 18/RDN AEE/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu ppłk. dr. inż. Marcina MICZUGI na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

nr 19/RDN AEE/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu prof. dr. hab. inż. Sławomira SUJECKIEGO na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

82/RDN AEE/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany stanowiska dr. inż. Sławomira GOGLERA w związku z uzyskaniem stopnia doktora

101/RDN AEE/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu płk. dr. hab. inż. Krzysztofa Kopczyńskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w związku z zakończeniem służby wojskowej

102/RDN AEE/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu ppłk dr. inż. Piotra Nygi na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w związku z zakończeniem służby wojskowej

103/RDN AEE/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu mgr. Przemysława Gontara na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego

104/RDN AEE/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu mgr. Pawła Grzesia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego

108/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany stanowiska dr. inż. Rafała BIAŁKA w związku z uzyskaniem stopnia doktora

109/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu ppłk. dr. inż. Jarosława KRYGIERA na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w związku z zakończeniem służby wojskowej

110/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany stanowiska dr. inż. Krzysztofa SIECZKOWSKIEGO w związku z uzyskaniem stopnia doktora

111/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Radosława CHĘCIŃSKIEGO

112/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr inż. Jolanty CHMIELIŃSKIEJ

113/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr. inż. Wiesława CIURAPIŃSKIEO

114/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr inż. Leona JODŁOWSKIEGO

115/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Pawła KACZMARKA

116/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr inż. Anny KASZUBY- CHĘCIŃSKIEJ

117/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Michała KNIOŁY

118/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Michała KRYKA

119/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Jarosława ŁUKASIAKA

nr 120/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr inż. Marty OKOŃ-FĄFARY

121/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr. inż. Tadeusza PIĄTKOWSKIEGO

122/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr. inż. Tadeusza PIETKIEWICZA

123/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Rafała POLAKA

124/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Rafała SZADKOWSKIEGO

125/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr. inż. Mirosława SZCZURKA

126/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia mgr. inż. Jakuba TYBURSKIEGO

127/RDN AEE/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o zmianie warunków zatrudnienia dr. inż. Zbigniewa ZAWADZKIEGO