Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika
  • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 99/WAT/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Rekomendacja Rady Dyscypliny w sprawie przeprowadzenia seminarium przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Postępowania doktoranckie w roku 2022:

  1. Marcin Jakubaszek
  2. Hubert Milczarek
  3. Artur Grudzień

Zakończone postępowania doktoranckie w roku 2021:

  1. Paweł Stasiakiewicz
  2. Anna Ślesicka

 

Zakończone postępowania habilitacyjne w 2021 i 2022 roku.

  1. Marcin Łukasz Kowalski
  2. Jacek Dominik Wojtanowski
  3. Marek Życzkowski

Aktualnie nie sa prowadzone postępowania o nadanie tytułu profesora.