Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie kosmiczne posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika
 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 99/WAT/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Rekomendacja Rady Dyscypliny w sprawie przeprowadzenia seminarium przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Postępowania doktoranckie w roku 2023:

 1. Dariusz Gibalski
 2. Paweł Grześ
 3. Kinga Majkowycz
 4. Tomasz Kraszewki

Postępowania doktoranckie w roku 2022:

 1. Marcin Jakubaszek
 2. Hubert Milczarek
 3. Artur Grudzień

Zakończone postępowania doktoranckie w roku 2021:

 1. Paweł Stasiakiewicz
 2. Anna Ślesicka

 

Zakończone postępowania habilitacyjne w 2021 i 2022 roku:

 1. Marcin Łukasz Kowalski
 2. Jacek Dominik Wojtanowski
 3. Marek Życzkowski

Aktualnie nie sa prowadzone postępowania o nadanie tytułu profesora.