– 2022 – styczeń

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec). Rejestracja będzie trwała do 15 lutego 2022 r.

W Instytucie Optoelektroniki w semestrze letnim będą realizowane studia II stopnia na kierunku:

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:

Informacja o studiach podyplomowych pn. "Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego".......

Informacja o studiach podyplomowych pn. "Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego" została umieszczona na wcy.wat.edu.pl w zakładce Kandydaci.

https://wcy.wat.edu.pl/pl/kandydaci/podyplomowe/kompetencje-informatyczne-nauczyciela-akademickiego?fbclid=IwAR0OlSfL0uYmMKFKGE8dDh9ElQqWYVCdbZyyRHAXQmgrAqQH6WjDBCK0zDo

W dniu 2 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 na platformie zdalnej MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina JAKUBASZKA.

Temat rozprawy doktorskiej:

"Optymalizacja optoelektronicznego modułu detekcyjnego do systemu ostrzegania o promieniowaniu laserowym".

Link do wideokonferencji publicznej obrony na platformie MS Teams:

Instytut Optoelektroniki realizuje w partnerstwie m.in. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja …

Read more Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja